Samorząd Szkolny

Skład Samorządu Szkolnego 2022/2023

Przewodnicząca: Zuzanna Basta

Zastępca Przewodniczącego: Michał Michalik

Skarbnik: Maria Chochorowska