Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca: Sylwia Mikulec

Zastępca: Monika Ciwińska

Skarbnik: Urszula Nędza

Opłata za rodzinę wynosi 80 zł.

Opłatę można również wpłacać na konto w Banku Spółdzielczym w Grybowie, Oddział w Korzennej

Nr rachunku: 41 8797 1026 0020 0297 0653 0001