„Janczowska Wspólnota”

Od 2008r. w Janczowej działa Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Janczowa „Janczowska Wspólnota”

Naszą misją jest:

 1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju:społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Janczowa.
 2. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 3. Prowadzenie kursów, zajęć, szkoleń, imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Szeroko rozumiana działalność kulturalna szczególnie na rzecz zachowania kultury, tożsamości tradycji.
 5. Wspomaganie szkoły w zakresie utrzymania i modernizacji obiektu
 6. Motywowanie rodziców do działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci
 7. Wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i dorosłych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zaniedbanych środowiskowo, bezrobotnych, zagrożonych zjawiskami patologii społecznej

 

Dane identyfikacyjne:

 • Adres: Janczowa 104, 33-322 Korzenna
 • NIP: 734-327-10-73
 • REGON: 120566020
 • KRS: 0000290787

 

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Zelek Paulina – PREZES
 • Urban Grażyna – WICEPREZES
 • Cisowska Anastazja – CZŁONEK ZARZĄDU
 • Chochorowska Monika – CZŁONEK ZARZĄDU

 

Komisja rewizyjna
 • Murzydło Jolanta
 • Kempa Jadwiga
 • Maciaszek Anna

 

 

Przekaż 1% podatku

Aby przekazać 1% Twojego podatku dochodowego, wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000290787.