Janczowioki

Grupa dziecięca „Janczowioki” działa przy Szkole Podstawowej im. Św. Kingi w Janczowej. Ze względu na różnorodność wiekową tj. 4-12 lat skład zespołu stale ulega zmianie. Młodsze dzieci dochodzą, a starsze odchodzą do gimnazjum. Zespół istnieje od 2011 roku. Dzieci podczas zajęć regionalnych zapoznawały się z kulturą i muzyką Lachów Sądeckich.

Wielokrotnie prezentowali swoje umiejętności rodzicom, bliskim oraz lokalnej społeczności podczas uroczystości szkolnych, festynów, pikników rodzinnych czy dożynek gminnych. Każdego roku zespół brał udział w Gminnych Przeglądach Kolędniczych w Korzennej, gdzie zajmował I miejsca.

Obecnie grupa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci nie tylko z Janczowej lecz również z okolic Miłkowej, Łyczanej, Siedlec oraz Korzennej. Od czerwca 2015 roku do września 2015 roku dzieci brały udział w projekcie „Obywatele kultury nie znają granic”. Na zakończenie projektu dzieci miały okazję nagrać płytę z przyśpiewkami i zabawami sądeckimi.