Regionalne – to jest fajne!

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Korzenna do udziału w realizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Janczowa „Janczowska Wspólnota” w partnerstwie z Centrum Kultury w Korzennej projekcie pn. „Regionalne – to jest fajne!”.

Działania będą realizowane w okresie: maj – grudzień 2017 roku. Wyznaczonym celem projektu jest wzrost integracji oraz zwiększenie zaangażowania w życie społeczno-kulturalne oraz edukacyjne grup dzieci i młodzieży z miejscowości leżących na terenie wiejskiej Gminy Korzenna poprzez wdrożenie przez Stowarzyszenie działające na terenie w/w gminy warsztatów o tematyce kultury regionu, działań motywujących i skłaniających uczestników do kreatywnego myślenia oraz podejmowania aktywności obywatelskiej, edukacyjnej, a także poszukiwania wartości ich „małej ojczyzny”.

W ramach projektu dla wszystkich uczestników organizowane będą następujące warsztaty i wyjazdy:

– warsztaty tańca regionalnego

– warsztaty śpiewu regionalnego

– warsztaty instrumentalne (indywidualne i grupowe)

– warsztaty tańca nowoczesnego z elementami tańca regionalnego

– warsztaty kreatywnego projektowania mody z motywami regionalnymi

– szkolenie z etnografem dotyczące charakterystyki regionu Lachów Sądeckich

 Uczestnicy warsztatów będę mieli możliwość wziąć udział w wyjeździe edukacyjnym.  Dla wszystkich uczestników projektu zapewniamy: catering w trakcie zajęć, ubezpieczenie na czas trwania zajęć, oraz wsparcie opiekunów i wolontariuszy.

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat mieszkających w Gminie Korzenna.

Do projektu zakwalifikujemy 30 osób. Wypełnione i podpisane karty zgłoszeń można składać w terminie 4 – 25 maja 2017 r. w siedzibie Centrum Kultury w Korzennej lub w Szkole Podstawowej w Janczowej. Szczegółowy  regulamin rekrutacji oraz karty zgłoszeń do pobrania.

Karta zgłoszenia

REGULAMIN REKRUTACJI

 

Na realizację projektu pozyskano środki finansowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.