„Książki naszych marzeń”

W ramach projektu „Książki naszych marzeń” 4 marca 2016 r. w Janczowej zorganizowany został, konkurs podczas którego uczniowie mogli wykazać się znajomością tekstów literatury i pięknym czytaniem. Szczególny problem stanowi niskie czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Aby je zachęcić dbamy, aby w naszej bibliotece nie zabrakło nowości, które powinny być zachętą zarówno dla starszych jak i młodszych czytelników.

W szkole podstawowej w Janczowej uczniowie rywalizowali ze sobą w trzech konkurencjach:
Kl. IV- recytacja wierszy znanych i popularnych autorów
Kl. V – głośne czytanie tekstów literatury
Kl. VI – „Polecam ci tę książkę” – prezentacja wybranej książki (z zakupionych w ramach projektu)

Zmagania oceniali:
p. Małgorzata Tomasiak – dyrektor Gminnej Biblioteki,
p. M.Górowska – emerytowany nauczyciel, przedstawiciel nauczycieli,
p. Lucyna Gargula – przedstawiciel Rady Rodziców,
Justyna Szołdra, Tomasz Martynek – przedstawiciele uczniów.

Zwycięzcy oraz wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody. Nad całością czuwali organizatorzy: polonistka Agata Obrochta i nauczyciel biblioteki p. Anna Sikorska.