Konkurs wielkanocny „Ozdoby świąteczne”

Oddział Przedszkolny wraz z wychowawcą mgr Kazimierą Kostecką ze Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Janczowej zorganizował konkurs wielkanocny pt. „Ozdoby świąteczne”, na który zaprosił oddziały przedszkolne i przedszkola z gminy Korzenna.

Celem organizowanego konkursu było między innymi: rozwijanie kreatywności dzieci, kultywowanie tradycji świątecznych, rozwijanie wyobraźni plastycznej i zdolności manualnych, inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych, integracja dzieci oraz rozwijanie wśród nich wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.

Konkurs został przeprowadzony z podziałem na dwie kategorie:
I kategoria – 3-4 latki,
II kategoria – 5-6 latki.

Prace należało wykonać samodzielnie, techniką dowolną, według upodobań i umiejętności uczestnika. Każda grupa przedszkolna mogła wystawić do konkursu maksymalnie 3 prace konkursowe.

17 marca jury, w składzie: Kinga Nikiel, Ewa Januszkiewicz, Małgorzata Tomasiak, po burzliwych naradach, dokonało bardzo trudnego wyboru najlepszych prac. Pod uwagę brano przede wszystkim samodzielność, ale także oryginalność pomysłu, estetykę i trudność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny.

31 marca w Dworze w Korzennej odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników na którym nie zabrakło głównego sponsora nagród – pana wójta Leszka Skowrona. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa wszystkich prac konkursowych. Młodzi artyści stawili się licznie wraz ze swoimi rodzicami, z niecierpliwością oczekując na ogłoszenie werdyktu. Radości nie było końca, kiedy okazało się, że dzięki hojności sponsorów nikt nie wyjdzie z pustymi rękami.

Kategoria 3-4 lata
I miejsce – Anna Filip (Posadowa)
II miejsce – Edyta Krok (Wojnarowa)
III miejsce – Zofia Pałubiak (Posadowa)

Wyróżnienie:
– Bartosz Turski (Koniuszowa)
– Mikołaj Kożuch (Janczowa)
– Wiktor Koszyk (Korzenna)

Kategoria 5-6 lat
I miejsce – Natalia Oracz (Łyczana)
II miejsce – Gabriella Kaleta (Janczowa)
III miejsce – Konrad Bochniarz (Mogilno)

Wyróżnienie:
– Kinga Kosińska (Siedlce)
– Adam Rozkocha (Jasienna)
– Grzegorz Kuś (Miłkowa)
– Magdalena Rosiek (Mogilno)