Europejski Dzień Języków

27 września w naszej szkole obchodzono Europejski Dzień Języków.

Cała społeczność uczniowska z wielkim entuzjazmem zaangażowała się w organizację tego wydarzenia. Już od samego rana atmosferę podczas przerw umilała wszystkim muzyka z piosenkami w różnych językach. Barwy flag krajów europejskich widniały nie tylko w dekoracji holu szkoły, ale również można było je rozpoznać na ubraniach uczniów. W tym dniu chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na naukę języków obcych.

Uczniowie pod opieką pani Sylwii Murzydło przygotowali program artystyczno-rozrywkowy, którego przesłaniem była zachęta do nauki języków obcych. Oficjalnie wspólne świętowanie rozpoczęto od przybliżenia idei obchodów Europejskiego Dnia Języków. Odegrano scenki, w których można było usłyszeć rozmówki w różnych językach, a także zaprezentowano łamańce językowe w języku angielskim i niemieckim.

Kolejnym punktem uroczystości był Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej. Niezapomnianych wrażeń dostarczyli nam zarówno młodsi jak i starsi uczniowie naszej szkoły śpiewający piosenki w języku angielskim. Uczniowie bardzo entuzjastycznie odpowiedzieli również na zaproszenie do wspólnego tańca belgijskiego.

Na koniec podsumowano międzyklasowy konkurs na plakat. Już tydzień wcześniej uczniowie poszczególnych klas zostali zmotywowani, aby zastanowić się nad tym dlaczego warto uczyć się języków obcych. Ich zadaniem było przygotowanie plakatu ilustrującego odpowiedź na to pytanie. Na kolejnych przerwach uczniowie mieli również możliwość sprawdzić znajomość języka angielskiego biorąc udział w quizie. Europejski Dzień Języków cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.