Janczowioki górą

Na XXV Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie zespół Janczowioki, który reprezentował region tuchowski zdobył drugie miejsce i nagrodę Starosty Będzińskiego w wys. 2500 zł. W II etapie odbywającym się w Będzinie uczestniczą wykonawcy nominowani z 38 ośrodków w kraju, na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

Z każdego ośrodka nominowanych jest 4 wykonawców. Przesłuchania trwają od 10 do 12 stycznia a 13 jest koncert galowy.

Jury w składzie:

Przewodniczący: dr hab. Benedykt Odya, prof. nadzw. – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Członkowie: dr hab. Teresa Krasowska, prof. AM – Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu i adiunkt Instytutu Muzyki UMCS w Lublinie, dr hab. Paweł Sobierajski, prof. AM – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 

zdecydowało, że zespół Janczowioki  otrzymał II miejsce i nagrodę w wys. 2500 zł. Radość w zespole nie ma granic.

Zespół pracuje pod kierunkiem Pana Bogdana Matusik – kapelmistrz i Pani Wiolety Matusik – instruktor. Przewóz do Będzina wsparł Pan Leszek Skowron Wójt Gminy.

Zespołowi, instruktorom i Wójtowi dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.   

Maria Kogut – kierownik zespołu