Podsumowanie projektu „Korzeńska Piernikarnia”

Z sukcesem zakończyliśmy projekt pt. „Korzeńska Piernikarnia” realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Janczowa „Janczowska Wspólnota” w ramach projektu grantowego pt. „Promocja zasobów i walorów obszaru Śliwkowego Szlaku w oparciu o markę lokalną” Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Grant miał na celu zrównoważony rozwój obszaru oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Śliwkowego Szlaku poprzez realizację działań związanych z wypromowaniem marki „Piernik Korzeński” w oparciu o zasoby lokalne.

Wszystkim biorącym udział i zainteresowanym serdecznie dziękujemy za miłą współpracę i zachęcamy do kolejnych kulinarnych przygód!


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”