Ważne zmiany w szkole.

Szanowni Rodzice,


informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęłam decyzję o ponownym uruchomieniu funkcjonowania szkoły w zakresie zajęć rewalidacyjnych, które odbywają się od 18 maja, od 27 maja ruszają konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów z klasy VIII, od 1 czerwca uruchamiamy konsultacje dla klas I-III oraz klas V-VIII.
Dla klas I- III oraz dla klasy VIII grafik konsultacji jest już gotowy i umieszczony na stronie szkoły. Bardzo proszę, szczególnie Rodziców uczniów klas V- VII, porozmawiajcie z dzieckiem i zastanówcie się, czy Wasze dzieci potrzebują konsultacji indywidualnych lub grupowych z Nauczycielami. Jeśli jest taka potrzeba, to proszę, np. za pośrednictwem swoich dzieci powiadomić poszczególnych Nauczycieli – utworzymy grafik i umieścimy na stronie szkoły.
Proszę o taką informację przesłać do Nauczycieli do 27 maja (środa).

Szkoła będzie czynna w godzinach 8:00 – 13:00 . W tych godzinach szkoła będzie pełniła funkcję opiekuńczą-wychowawczą z elementami dydaktycznymi. W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.
Procedury umieszczone są poniżej. Wszyscy Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.
Informuję także, że dla dzieci nieuczęszczających do szkoły w okresie 25 maja 2020 r. – 07 czerwca 2020 r. proces dydaktyczny nadal prowadzony jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szanowni Rodzice,
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych- wychowawczych w szkole w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w szkole procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV- 19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny. Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Dyrektor szkoły
Sylwia Zwolenik

Janczowa, 25 maja 2020 r.