Wydarzenia: czerwiec 2020 r.

.
Do końca tego roku szkolnego w naszej Szkole obowiązuje zdalne nauczanie. Jest również możliwość konsultacji Uczniów z Nauczycielami w Szkole (jeśli jest taka potrzeba to proszę kontaktować się z Nauczycielami).
12 czerwca – piątek- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
16-18 czerwca – wtorek- czwartek – egzamin ósmoklasisty – dla uczniów klas 1-7 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22-25 czerwca – w godzinach od 8:00 – 13:00 – oddawanie podręczników, książek pożyczonych z biblioteki oraz wypożyczonego ze szkoły sprzętu (komputery, laptopy, tablety)
25 czerwca (czwartek) – godz. 17:00 Msza Święta kończąca rok szkolny 2019/2020 w Kaplicy w Janczowej (proszę wszystkich uczestników Mszy św. o założenie w Kaplicy maseczek)
26 czerwca (piątek) – zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w szkole – harmonogram będzie podany w późniejszym terminie.