Informacja o projekcie

Zapraszamy kobiety w wieku 30-60 lat z terenu Gminy Korzenna do udziału w realizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Janczowej projekcie pn. „Kobiety aktywne to kobiety wyjątkowe”. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Działania będą realizowane w okresie od czerwca do grudnia 2021 roku.

W ramach projektu uczestników zapraszamy do zaangażowania się w poniższe inicjatywy:

– szkolenie z zakresu realizacji inicjatyw społecznych,
– uczestnictwo w Kuźni Szalonych Pomysłów – inicjatywie na rzecz lokalnego środowiska,

– oraz w organizacji V Biegu po Zdrowie.

Dla wszystkich uczestników projektu zapewniamy: catering w trakcie zajęć i spotkań, materiały szkoleniowe i super zabawę w dobrym towarzystwie.

Do projektu zakwalifikujemy 30 osób. Wypełnione i podpisane karty zgłoszeń można składać w terminie 26 czerwca  – 10 lipca br. we wtorki, środy i czwartki w godzinach 15.00-17.00 w siedzibie KGW Janczowa (Janczowa 104). Szczegółowy  regulamin rekrutacji oraz karty zgłoszeń dostępne są w siedzibie KGW w Janczowej.