NIE WYPALAJ TRAW- NIE ZABIJAJ

Czy można zrobić coś dobrego dla naszej planety? Można!

1 kwietnia w naszej szkole została wygłoszona prelekcja nt. wypala traw. Wygłoszona i przygotowana przez członków koła LOP „Bobry”. To spotkanie nie było przypadkowe, ponieważ przez ostatnie kilka dni na terenie naszej gminy kilkukrotnie wzniecono ogień, aby usunąć suchą roślinność. W czasie prelekcji uczniowie dowiedzieli się o szkodliwości wypalania traw oraz skutkach jakie przynosi ten proceder dla przyrody oraz ludzi. Prowadzący powiedzieli również o karach jakie przewiduje polskie prawo dla osób, które wzniecają ogień.

W drugiej części spotkania uczniowie zostali przeszkoleni z zasad segregacji śmieci.

Nasze działania uświadomiły uczniom, że każdy z nas może coś zrobić dla naszej planety.