Akademia z okazji Dnia Konstytucji 3 Maja

„Rozpłynęła się już pieśń radosna, głośnym echem po ojczystym kraju,

– Witaj, witaj, Majowa Rocznico, pamiętny Trzeci Maju…”

W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole wpisana jest akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po odśpiewaniu hymnu uczniowie klas V, VII i VIII oraz Przedszkolaki przybliżyli to ważne wydarzenie z historii naszego kraju. Przygotowano przepiękny montaż słowno-muzyczny, recytowane wiersze przeplatane były piosenkami m.in. „Witaj, majowa jutrzenko”. Nie zabrakło też profesjonalnej gry aktorskiej.

Była to okazja do refleksji nad wydarzeniami sprzed 231 lat, do pielęgnowania patriotyzmu wśród najmłodszych oraz do przeżycia dumy z tego, że jest się Polakiem.

Nie byłoby tego święta, gdyby nie ci, co podsunęli myśl, aby stworzyć „cud majowy”. Byli to: król Stanisław August Poniatowski, marszałek Stanisław Małachowski, Ignacy i Stanisław Potoccy oraz Hugo Kołłątaj, Józef Wybicki, Stanisław Staszic. Wszyscy oni na Sejmie Czteroletnim 3 Maja 1791r. uchwalili ustawę zwaną Konstytucją 3 Maja. Mimo, że obowiązywała zaledwie 15 miesięcy, przeszła do historii jako najważniejsze wydarzenie w dziejach I Rzeczypospolitej.