11 listopada

Tu jest mój dom rodzinny
Serca mojego kołyska
Gdzie wszystkie kąty znajome
Każda piędź ziemi tak bliska

Gdzie groby dziadów, pradziadów
Co krew za wolność przelali
Gdzie chlebem pachnie łan zboża
Skowronek śpiewa w oddali

Gdzie orzeł silny, waleczny
W przestworzach dumnie szybuje
Gdzie Biało –Czerwoną na maszcie
Powiewem wiatr całuje

Od pięknych Tatr, do Bałtyku
Wszędzie, gdzie wzrok mój sięga
Tutaj moja Ojczyzna!
Wolna i niepodległa!

Renata Ptak