Korzeńska Piernikarnia

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Janczowa „Janczowska Wspólnota” realizuje grant pt. „Korzeńska Piernikarnia” w ramach projektu grantowego pt. „Promocja zasobów i walorów obszaru Śliwkowego Szlaku w oparciu o markę lokalną” Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy wykonawców i przedsiębiorców do składania ofert na poszczególne zapytania cenowe. Wszelkie pytania proszę kierować pod adres e-mail: janczowska.wspolnota@gmail.com.