Zajęcia na basenie

Celem wyjazdu na basen, w którym udział wzięły chętne dzieci z klas IV-VI naszej szkoły jest nauka pływania oraz propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia, zachęcenie ich do podejmowania aktywności ruchowej i podnoszenia sprawności fizycznej.

Czas spędzony na basenie poza tym, że jest znakomitą zabawą, ciekawą i aktywną formą spędzania czasu dla dzieci, stymulują również ich rozwój psychomotoryczny. Mają na celu poprawić kondycję uczniów, koordynację ruchową oraz wytrzymałość siłową. Ponadto mają na celu usunięcie napięcia mięśniowego i przyniesienie odpoczynku całemu ciału. Pobyty na basenie oprócz formy rekreacyjnej są szczególnie ważne w profilaktyce zdrowotnej. Pływanie to znakomita gimnastyka, która wzmacnia wszystkie mięśnie, zapobiegając wadom postawy (wzmacnia kręgosłup) i nadwagi, zwiększa wydolność układu oddechowego i krążenia. Szczególnie polecane jest w okresie dojrzewania, gdy zwiększa się ryzyko skrzywień kręgosłupa. Dlatego też zajęcia na pływalni oprócz formy rekreacyjnej przyniosą również korzyści zdrowotne.