Spotkanie z leśniczym

W ramach zalesiania terenów zgłosiliśmy naszą szkołę do projektu ekologicznego, którego celem było nawiązanie współpracy z nadleśnictwem, spotkanie z jego przedstawicielami oraz wspólne sadzenie drzew otrzymanych z nadleśnictwa na terenie szkolnym. W dniu 17 listopada w naszej szkole zawitał leśniczy – pan Marek Piekarski. Przywiózł ze sobą sadzonki sosny, które po spotkaniu z nim zamierzaliśmy razem posadzić. Pan leśniczy opowiadał nam o specyfice jego pracy, trudnościach jakie codziennie napotykają, problemach, które muszą rozwiązywać. Wyjaśniał budowę drzewa, demonstrując sadzonkę sosny. Następnie wspólnie z panem leśniczym poszliśmy na plac szkolny aby wsadzić otrzymane sadzonki. Mamy nadzieję, że wszystkie będą pięknie rosły.