Janczowioki – na regionalną nutę!

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Mecenat Małopolski 2018

 

Realizacja projektu „Janczowioki – na regionalną nutę!” w ramach „Mecenatu Małopolski 2018”

To kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Janczowa „Janczowska Wspólnota”. Kolejny raz działania stowarzyszenia wspomogło finansowo Województwo Małopolskie w ramach programu „Mecenat Małopolski 2018”. Zadanie realizowane jest od maja do grudnia 2018 r. i obejmuje organizację pikniku jubileuszowego, wyjazd edukacyjny oraz przeprowadzenie warsztatów śpiewu i tańca regionalnego z profesjonalnym instruktorem. Zespół „Janczowioki” i „Małe Janczowioki” działa od 2008 r., powstał z inicjatywy samych mieszkańców Janczowej i składa się w chwili obecnej z około 60 członków. Grupa regularnie ćwiczy, poszerza repertuar, występuje w obrębie gminy Korzenna i pow. nowosądeckiego. Sam region etnograficzny, który reprezentują „Janczowioki” jest bardzo interesujący. Jest to obszar przejściowy pomiędzy Lachami a Pogórzanami. Celem projektu jest kultywowanie lokalnych tradycji i integracja lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów śpiewu i tańca regionalnego. Działania te przyczyniają się do ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego jakim jest unikalny folklor rejonu etnograficznego Lachów i Pogórzan. W szerszej perspektywie celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o tańcu, śpiewie, gwarze i stroju grupy etnograficznej Lachów zamieszkujących płd.-wsch. Małopolskę.