Rekrutacja do projektu: „Janczowa – miejsce z tradycją, ludzie z pasją”

Zapraszamy dzieci i młodzież z miejscowości Janczowa oraz okolicznych wsi Gminy Korzenna do udziału w realizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Janczowa „Janczowska Wspólnota” w projekcie pn. „Janczowa – miejsce z tradycją, ludzie z pasją”. Pozyskano na ten cel środki finansowe Województwa Małopolskiego.

Działania będą realizowane w okresie lipiec – wrzesień 2018 roku.

W ramach projektu organizowane będą dwa bloki warsztatowe:

warsztaty zabawkarstwa ludowego, oraz

warsztaty projektowania strojów z motywami regionalnymi.

Na zakończenie projektu podczas Pikniku Jesiennego, zorganizowane będą zabawy ludowe dla dzieci oraz konkurs wiedzy na temat tradycji ludowych małopolskiej wsi. Z nagrodami oczywiście! Na Pikniku będzie też można podziwiać prace młodych artystów-rękodzielników.

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci i młodzież uczęszczające do szkół podstawowych i zamieszkujące Janczową oraz okoliczne wsie z Gminy Korzenna.

Do projektu zakwalifikujemy 15 osób. Zgłoszenia przyjmujemy w terminie 11 – 20 lipca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Janczowej u koordynatora projektu – Ewy Kaleta. Serdecznie zapraszamy!

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego