Rekrutacja do projektu Myśl globalnie-działaj lokalnie

Myśl globalnie – działaj lokalnie

Stowarzyszenie Mogilskie Cisy w partnerstwie z Centrum Kultury w Korzennej, serdecznie zaprasza do udziału w  projekcie pn. Myśl globalnie – działaj lokalnie, na który pozyskało dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, zamieszkujące miejscowości w obrębie Gminy Korzenna. Priorytetowo do działań projektowych zakwalifikujemy dzieci z rodzin wielodzietnych lub też osiągających bardzo niski dochód na członka rodziny- korzystających z pomocy OPS w Korzennej.

Dla uczestników projektu mamy do zaproponowania:

Warsztaty „ Z ołówkiem w ręce” –  zajęcia dla  10 uczestników z zakresu sztuk plastycznych ( szkic, plakat, martwa natura, pejzaże itp.) Efekty prac uczestników warsztatów zostaną zaprezentowane na zorganizowanej wystawie.

 

Warsztaty „ Bliżej nieba” –zajęcia modelarskie dla  małych i dużych. W warsztatach przewidziano udział 10 uczestników. Uczestnicy będą pracować nad stworzeniem niepowtarzalnych modeli latających (samoloty, latawce itp.)

Warsztaty „ Kuchni regionalnej” – integracyjne zajęcia z zakresu kuchni regionalnej z najlepszymi kucharzami. Warsztaty zaplanowano dla 10 osób.

Warsztaty „ Poczytaj mi mam, poczytaj mi tato” – literackie zajęcia dla dzieci i młodzieży. Warsztaty będą odbywały się w jednej grupie 10 osobowej. Celem warsztatów jest tworzenie ciekawych opowiadań, które zostaną zebrane i wydane w publikacji.

Warsztaty „Zaplanuj, zaprojektuj, zrealizuj” – zajęcia polegające na organizacji i planowaniu dwóch wyjazdów dla wszystkich uczestników projektu. Weźmie w nich udział 10 osób.

Warsztaty „ Problem do rozwiązania”  – zajęcia będą prowadzone dla trzech 5 – osobowych grup ( łącznie 15 uczestników). W trakcie warsztatów wypracowane zostaną 3 projekty odnoszące się do najbliższego otoczenia uczestników i odpowiadające na zdiagnozowane problemy.

 

Dodatkowo każdy uczestnik projektu będzie mógł wziąć udział w przynajmniej  1 wycieczce zaplanowanej podczas warsztatów „Zaplanuj, zaprojektuj, zrealizuj”.  Wszystkie proponowane formy wsparcia są BEZPŁATNE.

Proponowane miejsca i terminy poszczególnych warsztatów

(Uwaga! Terminy i miejsca nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.)

 

Lp. Zajęcia Miejsce Termin Liczba uczestników
1. Warsztaty

Z ołówkiem w ręce

Pracownia Dworska oraz praca w plenerze II połowa sierpnia 10
2. Warsztaty

Bliżej nieba

Pracownia Dworska Sierpień- wrzesień 10
3. Warsztaty

Kuchni regionalnej

DK Mogilno Sierpień-październik 10
4. Warsztaty

Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato

Biblioteka w Mogilnie

(DK Mogilno)

Od 30.07. do 03.08. 10
5. Warsztaty

Zaplanuj, zaprojektuj, zrealizuj

Dwór w Korzennej I połowa sierpnia 10
6. Warsztaty

Problem do rozwiązania

Grupa I – DK Mogilno

Grupa II – DK Lipnica

Grupa III – DK Siedlce

Wrzesień – październik

 

5

5

5

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Centrum Kultury w Korzennej (Dwór) w okresie od 05.07.2018 r. do 19.07.2018 r w godzinach od 7.00 do 15.00.

 Do pobrania: Zgoda na uczestnictwo oraz Regulamin

Karty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Serdecznie zapraszamy!