Święto niepodległości – 11 listopada

W roku 2018 świętujemy 100-lecie niepodległości Polski. Wraz z uczniami naszej szkoły podjęliśmy szereg działań, dzięki którym ten jubileusz zostanie na dłużej w pamięci uczniów.
W październiku odbyła się wycieczka w Beskid Niski dla klas IV-VIII szlakiem cmentarzy I wojny światowej. Materiał fotograficzny z tej wycieczki wykorzystaliśmy do prezentacji, które klasa VIII przedstawiła po przygotowanej przez siebie akademii na 11 listopada. Refleksja nad wojenną niedolą pozwala zarówno poznać naszą własną historię, jak i docenić dziedzictwo, które po tej historii otrzymaliśmy. Przedstawione na fotografiach wiekowe groby w niemy sposób przemawiają do nas przypominając, że obecność obcych wojsk na naszych ziemiach rzadko kiedy kończyła się dobrze. Tym, co wywarło na nas największe wrażenie podczas zwiedzania najdzikszego pasma górskiego, czyli Beskidu Niskiego, było wszechobecne świadectwo historii. Nas interesowały przede wszystkim cmentarze okresu I wojny, czyli sprzed ponad stu lat. I chociaż spoczywają na nich głównie żołnierze armii rosyjskiej, austro- węgierskiej oraz niemieckiej (były też polskie), to odmówiliśmy modlitwę za wszystkich poległych. Armie te toczyły na tych terenach zajadłe boje, z których najbardziej zagorzały to Bitwa pod Gorlicami 2 maja 1915 r.- jedna z największych bitew stoczonych podczas całej I wojny światowej.

Na przełomie października i listopada ogłoszony został konkurs na najładniejszy lapbook pt. ,,100-lecie Niepodległości”. Klasy starsze od IV do VIII dowiedziały się jak zrobić lapbook, następnie gromadziły materiał tematyczny. Liczyła się precyzja, estetyka i pomysłowość oraz wiadomości. Dla zwycięzców ufundowano nagrody, które rozdano 13 listopada.
Lista zwycięzców :
I miejsce: Adam Z., Justyna Sz.
II miejsce- Anna Ch.
III miejsce- Konstancja K.
Wyróżnienia: Konrad M., Katarzyna T.

Akademia 11 listopada – przygotowana została przez klasę ósmą. Uczniowie przedstawili krótką lekcję historii, ukazującą trudną drogę Polaków do odzyskania niepodległości. Następnie przedstawili przygotowane prezentacje – lapbooki i fotoreportaż z wycieczki.

Cała nasza szkoła uczestniczy również w projekcie „100 pozdrowień na 100 lecie niepodległości” wysyłając i otrzymując widokówki z pozdrowieniami za całej Polski.