Janczowioki – na regionalną nutę!

Z sukcesem zakończyliśmy projekt „Janczowioki – na regionalną nutę!” w ramach „Mecenatu Małopolski 2018” .
To kolejny projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Janczowa „Janczowska Wspólnota”. Kolejny raz działania stowarzyszenia wspomogło finansowo Województwo Małopolskie w ramach programu „Mecenat Małopolski 2018”. Zadanie realizowane było od maja do grudnia 2018 r.
W tym roku projekt objął Jubileusz 10 – lecia Zespołu i Stowarzyszenia. W ramach projektu zrealizowano 100 godzin warsztatów tańca i śpiewu regionalnego podczas których przygotowano nowy reperutar jubileuszowy. Zespół wsytąpił z 5 koncertami w okresie od czerwca do listopada. W czerwcu zorganizowano piknik dla lokalnej społeczności z zabawami i animacjami ludowymi dla najmłodszych oraz wyjazd edukacyjny na koncert.

Zespół „Janczowioki” i „Małe Janczowioki” działa od 2008 r., powstał z inicjatywy samych mieszkańców Janczowej i składa się w chwili obecnej z około 60 członków. Grupa regularnie ćwiczy, poszerza repertuar, występuje w obrębie gminy Korzenna i pow. nowosądeckiego. Sam region etnograficzny, który reprezentują „Janczowioki” jest bardzo interesujący. Jest to obszar przejściowy pomiędzy Lachami a Pogórzanami. Celem działalności zespołu jest kultywowanie lokalnych tradycji i integracja lokalnej społeczności poprzez występy i koncerty. Działania te przyczyniają się do ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego jakim jest unikalny folklor rejonu etnograficznego Lachów i Pogórzan.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.