PROJEKT „EKO – Młodzi Badacze na Sądecczyźnie”

Uczniowie klasy VIII przystąpili do projektu „EKO-Młodzi Badacze na Sądecczyźnie” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a realizowanego przez Fundację Horyzont 360.

W ramach projektu, uczniowie uczestniczyli w warsztatach ekologicznych, tematyką zajęć były zanieczyszczenia wód i gleby. Do realizacji projektu szkoła otrzymała walizkę Ekobadacza , dzięki której uczniowie mogli sami analizować stan środowiska naturalnego najbliższej okolicy w trakcie warsztatów terenowych. Dokonali pomiarów stopnia kwasowości, twardości wody, zawartości azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza i kwasowości próbki gleby z brzegu badanej przez uczniów rzeczki.

Wzięli również udział w wydarzeniu EKO – Event, które odbyło się 19 października b.r. przy Hotelu „Heron” i było podsumowaniem projektu. Podczas trwania EKO – Event uczniowie brali udział w zajęciach praktycznych: „Przyda się” z wykorzystania surowców wtórnych oraz warsztatach z robienia wianków ekologicznych. Dostępna była również ścianka wspinaczkowa GOPR. Podczas wydarzenia odbył się także festiwal biegowy, w którym wziął udział Mistrz Olimpijski – pan Robert Korzeniowski.