Gminny Konkurs Wielkanocny pt. ”Ozdoby Wielkanocne”

Już po raz III w Szkole Podstawowej  im. Św. Kingi w Janczowej odbył się Gminny Konkurs Wielkanocny pt. ”Ozdoby Wielkanocne”, adresowany do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu gminy Korzenna. Organizatorkami konkursu były Kazimiera Kostecka i Tekla Sus, a honorowy patronat nad konkursem sprawował Wójt Gminy Korzenna, Leszek Skowron.  

Na konkurs „Ozdoby Wielkanocne” wpłynęło 95 prac w trzech kategoriach wiekowych. Z każdą kolejną edycją konkursu uczestnicy zaskakują komisję konkursową coraz większą pomysłowością i materiałami do wykonania prac. Były to min.  słoma, siano, ziarna zbóż, makaron i wiele innych materiałów z których „wyczarowano” przepiękne, oryginalne prace.

Po ciężkiej i długiej pracy komisji konkursowej w składzie:

 • Małgorzata Tomasiak – Gminna Biblioteka Publiczna w Korzennej
 • Małgorzata Zawojak – Centrum Kultury w Korzennej
 • Lucyna Gargula – przedstawiciel Rady Rodziców z Janczowej

finalistami zostali:

Kategoria I – przedszkola i odziały przedszkolne

Miejsce I 

 • Kornelia Olchawa Przedszkole w Korzennej
 • Natalia Semla SP Wojnarowa

Miejsce II  

 • Julia Kaleta SP Janczowa
 • Karolina Więcek SP Posadowa Mogilska        

Miejsce III

 • Judyta Oracz SP Łyczana
Kategoria II – klasy I-III

Miejsce I

 • Grzegorz Górowski, SP Siedlce
 • Kacper Kosiński, SP Siedlce
 • Julia Bielak, SP Siedlce
 • Anna Nowobilska SP Siedlce

Miejsce II

 • Adam Zelek, SP Janczowa
 • Kinga Kosińska, SP Siedlce

Miejsce III

 • Paulina Ziobrowska, SP Łyczana
Kategoria III – klasy IV-VII

Miejsce I

 • Liliana Gajewska, SP Siedlce

Miejsce II

 • Wiktoria Bielak, SP Łęka
 • Kinga Rak, SP Wojnarowa

Miejsce III

 • Patrycja Nowobilska, SP Siedlce

 

Wszyscy zwycięzcy byli zaproszeni na uroczyste podsumowanie do Szkoły w Janczowej. Przybyli goście zostali  obdarowani cennymi nagrodami z rąk pana Krzysztofa Ogorzałka Sekretarza Gminy Korzenna oraz pani Marii Kogut dyrektora Szkoły Podstawowej w Janczowej, a potem udali się na skromny poczęstunek. Należy dodać, iż nie tylko finaliści otrzymali nagrody, upominki przygotowano również dla wszystkich uczestników konkursu.

Wszystkie  prace były na bardzo wysokim poziomie, co wielokrotnie podkreślało jury konkursu. Sponsorami nagród byli:

 • Wójt Gminy Korzenna,
 • Mo-Bruk,
 • PUK,
 • Bank Spółdzielczy w Korzennej,
 • Rolno- Met Sławomira Jarząb w Łęce,
 • Andrzej Zięcina – Piekarnia Dworska,
 • X- Bud w Korzennej.

Za udzielone wsparcie serdecznie dziękujemy  w imieniu organizatorów i obdarowanych.