Rusza projekt dla młodych strażaków – zapraszamy do udziału!

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Korzenna do udziału w realizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Janczowej projekcie pn. „Młody strażak w akcji”.

Działania będą realizowane w okresie: czerwiec – grudzień 2018 roku. Wyznaczonym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania 12 członków OSP Janczowa i 15 nowych członków MDP Janczowa w sprawy społeczności lokalnej poprzez poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji obywatelskiej i edukacji krajoznawczej oraz zwiększenie kompetencji z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa publicznego; zrealizowanie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz treningów siłowo – ogólnorozwojowych.

W ramach projektu dla wszystkich uczestników organizowane będą następujące zajęcia:
– zajęcia z zakresu treningu siłowego i ogólnorozwojowego
– zajęcia z zakresu edukacji krajoznawczej
– wyjazd edukacyjno-integracyjny dla jednostek OSP Janczowa i MDP Janczowa
– zorganizowanie 1 integracyjnej imprezy plenerowej a na niej 1 stoiska edukacyjnego dla mieszkańców gminy Korzenna dot. bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, oraz
– warsztaty z edukacji obywatelskiej w szczególności dotyczącej zwiększenia aktywności na rzecz lokalnej społeczności

Uczestnicy warsztatów będę mieli możliwość wziąć udział w wyjeździe edukacyjnym.  Dla wszystkich uczestników projektu zapewniamy: catering w trakcie zajęć, ubezpieczenie na czas trwania zajęć, oraz wsparcie opiekunów i wolontariuszy.

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci i młodzież z miejscem zamieszkania w Gminie Korzenna.

Do projektu zakwalifikujemy 15 osób. Karty zgłoszeń dostępne są  w siedzibie OSP Janczowa oraz w Szkole Podstawowej w Janczowej (Janczowa 104) i również tam, można je składać w terminie 15-30 czerwca br.

Jeśli masz jakieś pytania, pisz pod adres: koordynatorewa@gmail.com